• er
कारखाना

कारखाना

कास्टिङ मेसिनहरू

कास्टिङ मेसिनहरू मर्नुहोस्

इनामेल चित्रकारी मेसिनहरू

इनामेल पेन्टिङ मेसिनहरू

हस्तनिर्मित इनामेल पिन

हस्तनिर्मित इनामेल पिन

प्लेटिङ कोठा

प्लेटिङ कोठा

भण्डारण

भण्डारण

इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोठा

8 प्लेटिङ कोठा-1
8 प्लेटिङ कोठा-2
8 प्लेटिङ कोठा-3

उत्पादन प्रक्रिया

fab8cec5

1 कलाकृति प्रमाण र संशोधन

२ मोल्ड बनाउँदै

२ मोल्ड बनाउँदै

3 कास्टिङ मर्नुहोस्

3 कास्टिङ मर्नुहोस्

4 पॉलिश

4 पॉलिश

647591fe

5 रिभेटिंग

6 चित्रकारी

6 चित्रकारी

9826c592

7 भिजेको बालुवा

8 प्लेटिङ

8 प्लेटिङ

74b4e4a3

9 QC

10 प्याकिङ

10 प्याकिङ